Интервюта

с издателства

Ролята и влиянието на преводната рецепция на немскоезичната литература в рамките на българския културен контекст

Способността на литературата да създава фиктивни светове и идентичност, както и да прекрачва националните граници, представлява само малка част от измерението на този вид изкуство. Чрез литературата миналото присъства в настоящето, а по този начин се транспортира и в бъдещето. С помощта на литературата спомените се превръщат в част от културната памет, а колективните истории се разказват като индивидуални преживявания. Един от начините за излизане извън пределите на националните граници е преводът на литературните произведения. Преводната рецепция на немскоезичната литература винаги е била от изключително значение и особено голям интерес за българските читатели, като тази традиция се запазва най-вече благодарение на определени издателства и преводачи, чиято работа спомага за достигането на най-значимите немскоезични автори до българската публика. По-голяма част от издателствата са ориентирани предимно към класическа и съвременна художествена литература, като предпочитани за превод са основно романи и новели. Някои от издателствата разполагат и с възможността да издават немскоезична литература и без външна финансова подкрепа. Големите панаири на книгата в градове като Лайпциг, Франкфурт и Виена представляват особено важен ориентир по отношение на издаваната немскоезична литература, като наред с мнението и предпочитанията на високо квалифицираните и ценени преводачи, както и някои от ежегодните литературни награди в немскоезичните страни, формират и профила на авторите и заглавията, които биха привлекли вниманието на българските читатели, настанявайки се трайно в българското културно пространство. Повечето издателства предпочитат да работят с утвърдени и опитни преводачи, като в определени случаи по-младите и неопитни преводачи съставят пробен превод, който впоследствие се оценява от доказаните специалисти. 

За реклама на преведените немскоезични автори се използват предимно социалните мрежи, опитът на литературните критици, както и сътрудничеството с Гьоте-институт, в-к „Култура“ и други медийни представители. По покана на издателствата се организират срещи с автори, литературни критици, журналисти или български писатели, които могат да изкажат компетентно мнение и се намират в тясна връзка с немскоезичната литература. 

Трябва да се отбележи и фактът, че на подобни срещи много рядко биват канени студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. В повечето случаи издателите се обръщат за съдействие към експерти в областта на немскоезичната литература, култура и превод, работещи в академичните среди.


Броят на издадените немскоезични книги за последните години варира между 10 и 20 при отделните издателства, като много често се следят и отзивите в медиите чрез медиен мониторинг. В зависимост от профила на издателството художествената литература съставлява различен процент от всички преводи от немски език. Всички издателства изтъкват и значимостта на рецензиите, което в голяма степен се отразява и в икономически план, но също така се отделя внимание и на трудностите с намирането на качествени рецензенти, които да обхванат както съдържанието на оригиналното произведение, така и нивото на превода.

 

Отчита се и ролята на критиката на превода с оглед на бъдещата дейност в тази сфера, като разбира се, особено конструктивната и добронамерена критика според издателствата би могла да стимулира добрия преводач и да окаже по-сериозно влияние на издателите, които не обръщат особено внимание на качеството на превода. Издаването на немскоезична литература в България се цени високо както от културно-историческа гледна точка, така и от гледна точка на реалностите в Европа и в останалата част от света, но не така стои въпросът с икономическите измерения, което според някои от издателствата се дължи най-вече на факта, че немскоезичната литература представлява интерес за по-тесни читателски кръгове и не е толкова разпространена като англоезичната. Според някои български писатели, съвременните немскоезични автори могат да служат като образец за модерната българска литература. Всички издателства споделят мнението, че тяхната дейност подпомага активно популяризирането на немскоезичната литература в България и с удоволствие ще продължат традицията да насочват вниманието на българските читатели към съвременни и актуални произведения от немскоезичния културен ареал.

Обобщението на интервютата изготви:
Рангел Трифонов, магистър (НФ)

caret-down caret-up caret-left caret-right