Интервю с Издателска къща “Колибри”

November 17, 2017

Интервюто с Издателска къща КОЛИБРИ проведе

Симеон Кайнакчиев, студент

 

 1. Литературата на немски език представлява ли интерес за Вашето издателство?

Да, тъй като профилът на издателството е чуждоезикова литература.

 1. Немскоезична литература от кой период предпочитате да издавате? (съвременна, класическа, средновековна и др.)

Класическа (втората половина на 20. в), 20. век (с акцент) съвременна.

 1. Имате ли предпочитания към определени жанрове?

Белетристика, особено новелните форми.

 1. Как избирате немскоезичните автори и заглавия, които включвате в издателския си план?

Класическите – според утвърдения литературен канон и българската им рецепция; съвременната – литературни награди, класации на водещи издания; предложения на преводачи, на германисти…

 1. Издавате ли немскоезична литература без външна финансова подкрепа?

Да.

 1. Големите панаири на книгата в немскоезичните страни – Франкфурт, Лайпциг, Виена – представляват ли за Вас ориентир по отношение на издаваната немскоезична литература?

Да.

 1. Как избирате преводачите, на които възлагате превода на избраните произведения?

Работим преди всичко с утвърдени преводачи; младите преводачи (отнася се за всички езици) правят пробен превод, който се одобрява от редколегията.

 1. Как рекламирате преведените немскоезични автори?

Както всички останали: издателството има Рекламен отдел, който изработва рекламна стратегия за съответната книга: премиери, срещи с автори (по покана на издателството), медийни бюлетини, блогове, постери, Фейсбук…

 1. Каните ли на тези събития студентите по германистика от СУ „Св. Климент Охридски“?

За съжалени, досега не се е случвало, но вие ни давате добра идея. Студентите може да се включат в литературните ни групи във Фейсбук.

 1. Търсите ли съдействие от експерти в областта на немскоезичната литература, култура и превод, работещи в академична среда?

Да, разбира се.

 1. Колко немскоезични книги сте издали през последните 5/ 2 години? Следите ли отзивите в медиите за тях? За колко от тях в специализирани издания и читателски блогове са се появили отзиви?

Около20 книги. Да, следим много внимателно критическите материали. Със сигурност за почти всички е имало отзиви.

 1. Бихте ли се радвали на рецензия за издадена от Вас немскоезична книга? Смятате ли, че тя би била полезна в чисто икономически план?

Да, силно разчитаме на рецензиите – включително и в икономически план.

 1. Смятате ли, че критиката на превода е важна за Вашата дейност и бихте ли я взели под внимание в бъдещата си работа?

Рабира се. За съжаление, този критически жанр (професионален) в момента е твърде слабо развит.

 1. Смятате ли за важно и интересно издаването на немскоезична литература в България

– от културно-историческа гледна точка – Да.

– от гледна точка на европейските и световни реалности – Да.

– от културна гледна точка – Да.

– от икономическа гледна точка – Тук отговорът ми не е така категоричен. По причини, които са предмет на сериозно обсъждане, българската рецепция на немскоезичната литература е затворена в по-тесни читателски кръгове и не е така масова както, да речем, англоезичната или испаноезичната. 

– от други гледни точки?

 1. Смятате ли, че Вашето издателство подпомага популяризирането на немскоезичната литература в България, продължавайки по този начин една стара и много активна в миналото линия?

Да, но доста ограничено и недостатъчно. Идеята ни е да засилим издаването на немскоезични автори и да обмислим по-задълбочено издателската си стратегия в това отношение.

 1. При какви други условия бихте издавали повече немскоезични автори?

Ако има повече форми за финансово подпомагане на преводите.

 1. Бихте ли предоставили справка с издадените от Вашето издателство книги през последните 10/ 5 години?

 

Художествена

 1. В. Г. Зебалд. Емигрантите

 2. Райнер Мария Рилке. Писма до един млад поет. Писма до една млада жена. Рилке–Цветаева. Кореспонденция

 3. Стефан Цвайг. „Пътуване в миналото” и други новели

 4. Стефан Цвайг. Мария Стюарт

 5. Стефан Цвайг. Нетърпеливо сърце.

 6. Бернхард Шлинк. Летни лъжи

 7. Даниел Келман. Аз и Камински (II изд.)

 8. Даниел Келман. Слава

 9. Даниел Келман. Измерването на света.

 10. Ойген Руге. Във времена на гаснещата светлина

 11. Арно Гайгер. Старият крал и неговото изгнание

 12. Едгар Хилзенрат. Нацистът и фризьорът

 13. Роберт Валзер. Семейство Танер

 14. Херман Хесе. Демиан

 15. Ерих Мария Ремарк. Трима другари

 16. Томас Ман. Смърт във Венеция

 17. Волф Хаас. Ела, сладка смърт

 18. Томас Ман. Новели (под печат)

 19. Лион Фойхтвангер. Разкази (под печат)

Нехудожествена

Зигмунд Фройд (многотомно издание). Психология на несъзнаваното; Психология на сексуалността; Лекции за въведение в психоанализата; Литература и изкуство.

Кристфрид Тьогел. Фройд набързо

От Библиотека «Амаркорд»

Вернер Херцог. Пътеводител на озадачените

Фатих Акин. В клинч

Фолкер Шльондорф. Светлина, сянка и движение

Вим Вендерс. Усещане за място…

Редица научнопопулярни издания