Интервю с издателство “Панорама”

November 16, 2017

С ЖЕЛА ГЕОРГИЕВА, БИВШ ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПАНОРАМА” И НАСТОЯЩ ЧЛЕН НА ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ,

РАЗГОВАРЯ ВИОЛЕТА ВИЧЕВА, ДОКТОРАНТКА

 

 1. Литературата на немски език представлява ли интерес за Вашето издателство?

Да, представлява.

 1. Немскоезична литература от кой период предпочитате да издавате? (съвременна, класическа, средновековна и др.)

         Съвременна и класическа.

 1. Имате ли предпочитания към определени жанрове?

Не.

 1. Как избирате немскоезичните автори и заглавия, които включвате в издателския си план?

По предложения на най-добрите преводачи от немски език.

 1. Издавате ли немскоезична литература без външна финансова подкрепа?

Не.

 1. Големите панаири на книгата в немскоезичните страни – Франкфурт, Лайпциг, Виена – представляват ли за Вас ориентир по отношение на издаваната немскоезична литература?

Да.

 1. Как избирате преводачите, на които възлагате превода на избраните произведения?

Досега преводачите, които ценим високо, сами са предлагали произведенията, които са искали да бъдат издадени с марката на „Панорама”. Това са Федя Филкова, Емануил Видински, Майа Разбойникова-Фратева, Даря Хараланова.

 1. Как рекламирате преведените немскоезични автори?

В електронните и печатните медии, като ангажираме литературни критици. Чрез постоянни акции във фейсбук. Чрез премиери.

 1. Каните ли на тези събития студентите по германистика от СУ „Св. Климент Охридски“?

Всъщност само веднъж, а веднъж сме гостували и на студентите от Великотърновския университет за представянето на брой на списание „Панорама”.

 1. Търсите ли съдействие от експерти в областта немскоезичната литература, култура и превод, работещи в академична среда?

Да. Съюзът на преводачите в България, към който се числи и издателство „Панорама” са имали няколко съвместни инициативи със СУ.

 1. Колко немскоезични книги сте издали през последните 5/ 2 години? Следите ли отзивите в медиите за тях? За колко от тях в специализирани издания и читателски блогове са се появили отзиви?

През последните две години „Панорама” е издала само книгата на Фолкер Вайдерман „Остенде” в превод на Даря Хараланова и редакция на Емануил Видински, която бе широко отразена в медиите и се радва на голям читателски интерес, за което говорят и добрите продажби.

 1. Бихте ли се радвали на рецензия за издадена от Вас немскоезична книга? Смятате ли, че тя би била полезна в чисто икономически план?

Всеки отзив/рецензия за издадена книга ни радва. Отчасти това рефлектира, макар и незначително, и върху продажбите.

 1. Смятате ли, че критиката на превода е важна за Вашата дейност и бихте ли я взели под внимание в бъдещата си работа?

Като издателство на СПБ „Панорама” държи особено на критиката на превода. Както в списанието, така и чрез отделни заглавия тя отделя внимание на текстове, свързани с историята, теорията и критиката на превода. По инициатива на  СПБ и на негови членове/ в частност на преводачи на немска литература/, в партньорство със СУ  напоследък тече продуктивна дискусия за качеството на новите преводи, за кражбата на преводи и други актуални преводачески проблеми, които имат важно значение за българската култура.

 1. Смятате ли за важно и интересно издаването на немскоезична литература в България

– от културно-историческа гледна точка,

– от гледна точка на европейските и световни реалности,

– от културна гледна точка,

– от икономическа гледна точка,

– от други гледни точки?

Да, смятам, че е особено важно немскоезичната литература да присъства по достойнство в днешната българска култура и на книжния пазар.

 1. Смятате ли, че Вашето издателство подпомага популяризирането на немскоезичната литература в България, продължавайки по този начин една стара и много активна в миналото линия?

Това би било нашето желание, но „Панорама” е малко издателство със скромни възможности. Със своята позиция обаче и с позицията на неговите сътрудници то винаги ще допринася за поддържане на традиционния интерес към немскоезичната литература у нас.

 1. При какви други условия бихте издавали повече немскоезични автори?

При по-голяма инициативност от страна на самите преводачи и предложения от тяхна страна за търсене на финансова помощ за изданията.

 

 1. Вие имате ли любима немскоезична книга, издадена от “Панорама”?

Що се отнася до това коя книга от издадените немскоезични заглавия ми харесва най-много, бих казала следното:  издаденото от “Панорама” е малко, то е много добро, макар и не от най-доброто от немскоезичната литература. Но ако трябва да избера едно заглавие, то това е броят на списание “Панорама”, посветен на 100-годишнината от рождението на  Елиас Канети – Х/2005.