Интервю с издателство “Рива”

November 22, 2017

 

                                                       Интервю с издателство Рива“

 

С Йонко Йончев, управител на издателство „Рива“,

разговаря Ева Пацовска, докторант

към катедра „Германистика и скандинавистика“

 

 1. Литературата на немски език представлява ли интерес за Вашето издателство?

Да, както се вижда от нашето портфолио, немскоезичната литература заема сериозно място в него. Издали сме поредица с германска, австрийска и швейцарска драматургия, в която са включени текстове например на автори като Райнер Мариа Рилке, Артур Шницлер, Роберт Музил, Бертолт Брехт, Фридрих Дюренмат, Елфриде Йелинек или Петер Турини. Също така сме издавали автори като Лукас Берфус и Димитър Динев. В портфолиото ни са застъпени биографиите на много немскоезични автори – например Херман Хесе, Франц Кафка, а също и на редица немски известни личности – например Ото фон Бисмарк, Алберт Айнщайн, Конрад Аденауер.

 1. Немскоезична литература от кой период предпочитате да издавате? (съвременна, класическа, средновековна и др.)

Периодите са напълно отворени, издаваме немскоезична литература от различни периоди. Засега не сме представяли само средновековна литература.

 1. Имате ли предпочитания към определени жанрове?

Напълно отворени сме към всички жанрове. Към момента сме издавали художествена проза, историческа и биографична литература, както и история на литературата, социология. С удоволствие бихме обогатили публикуваното досега и с други жанрове.

 1. Как избирате немскоезичните автори и заглавия, които включвате в издателския си план?

Избираме ги по стандартен издателски начин – с рецензия и  препоръка от специалисти в съответната област на знанието.

 1. Издавате ли немскоезична литература без външна финансова подкрепа?

В много случаи издаваме без финансова подкрепа, но за нови автори например е нужно да бъдат финансово подкрепени, защото винаги съществува риск за издателството да не може да ги утвърди.

 1. Големите панаири на книгата в немскоезичните страни – Франкфурт, Лайпциг, Виена – представляват ли за Вас ориентир по отношение на издаваната немскоезична литература?

Да, следим панаирите, особено Франкфуртския, а също и бюлетина на Германската асоциация на книгоиздателите и книжарите и различни литературни издания, които отразяват новостите в немскоезичната литература.

 1. Как избирате преводачите, на които възлагате превода на избраните произведения?

Избираме ги с препоръка и пробен превод. Стараем се да установяваме една сравнително постоянна група преводачи, с които обикновено работим.

 1. Как рекламирате преведените немскоезични автори?

Рекламираме ги във всички медии, които отразяват литературни новости и се стараем да ги представяме в средите, четящи специфичните издания. Така например за представяне на книгата на Евгения Вебер „Бизнес компас за Германия“ се обърнахме към членовете на Германо-българската индустриално-търговска камара.

 1. Каните ли на тези събития студентите по германистика от СУ „Св. Климент Охридски“?

За съжаление, сме пропуснали да отправим специална покана към тях, но това е една добра възможност в бъдещ план.

 1. Търсите ли съдействие от експерти в областта на немскоезичната литература, култура и превод, работещи в академична среда?

Да, основно с такива преводачи работим.

 1. Колко немскоезични книги сте издали през последните 5/ 2 години? Следите ли отзивите в медиите за тях? За колко от тях в специализирани издания и читателски блогове са се появили отзиви?

През последните пет години сме издали около седем немскоезични заглавия, а през последните две години – около три. В момента подготвяме издание на Макс Вебер.

Да, следим и отзивите за тях в медиите, но блоговете вече са много, не можем да следим всички.

 1. Бихте ли се радвали на рецензия за издадена от Вас немскоезична книга? Смятате ли, че тя би била полезна в чисто икономически план?

Обикновено нашите издания се забелязват и отразяват. Полезно и важно е да има отзиви, рецензии, предложения, препоръки, критики.

 1. Смятате ли, че критиката на превода е важна за Вашата дейност и бихте ли я взели под внимание в бъдещата си работа?

Да, важна е, ако е добронамерена и конструктивна. В много случаи има такива критики, които изразяват лично предпочитание, а не отразяват точно слабости. Но има, разбира се, и нужда от проверка. Когато става въпрос за утвърдено цитиране, корекция на имена, дати, факти, тогава приемаме критиката.

 1. Смятате ли за важно и интересно издаването на немскоезична литература в България

– от културно-историческа гледна точка,

– от гледна точка на европейските и световни реалности,

– от културна гледна точка,

– от икономическа гледна точка,

– от други гледни точки?

Издаването на всякакъв вид немскоезична литература е абсолютно важно от всяка гледна точка. Към него трябва да се добавят високо качество на превода, коментари, редакция.

 1. Смятате ли, че Вашето издателство подпомага популяризирането на немскоезичната литература в България, продължавайки по този начин една стара и много активна в миналото линия?

Да, категорично и продължаваме с темповете, които ни позволява пазарът.

 1. При какви други условия бихте издавали повече немскоезични автори?

За състоянието на книжния пазар у нас е необходима подкрепа поне за авторските права. Също така при трудни преводи на тежки, специфични текстове, цената на книгата на нашия пазар невинаги позволява нейното издаване. Затова е ценно сътрудничеството с програми например на културното министерство или др.

 1. Бихте ли предоставили справка с издадените от Вашето издателство книги през последните 10/ 5 години?