Нов превод на най-прочутия разказ на Франц Кафка

March 26, 2018

Издателство “Фама” предлага на своите читатели нов превод на разказа на Франц Кафка “Die Verwandlung”

Българският читател разполагаше до скоро с два превода на прочутия разказ на Франц Кафка. Димитър Стоевски превежда текста като “Метаморфозата”, а Венцислав Константинов предпочита да предложи своя превод под заглавие “Преображението”. Очевидно трудностите на оригиналния текст продължават да предизвикват майсторите на преводаческото изкуство, защото пред нас е трети превод, дело на един от най-активните и смели преводачи от немски език – Любомир Илиев, който подхожда към задачата с пълно съзнание за “риска и отговорността”.