Справки

„Писателите правят национална литература, която преводачите превръщат в международна литература.“

Жозе Сарамаго, писател

 

Една от първите стъпки след одобрението на проекта беше установяването на контакт с Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и възлагането на проучване на ситуацията за последните две години. Благодарим за ползотворното сътрудничество и бързо, точно и професионално изготвените справки. Изисканата и получена информация включва данни както за преведени книги от немски език, така и за произведения от немскоезични автори, публикувани в периодичния печат.
Списъкът с преведени книги съдържа 122 заглавия. Прегледът им показва значителни предпочитания към детската, младежката и приключенската литература - 58 заглавия, като в тази цифра освен преводите на нова детска и младежка литература са включени нови преводи на приказки /Братя Грим – 8 книги, съдържащи отделни приказки; Вилхелм Хауф – 5 книги/ и преиздадени приключенски романи на Карл Май /2/.
Сред останалите заглавия намираме криминални романи /6 бр./, военна литература /4 бр./, автобиографична, биографична и историческа литература /12 бр./, любовни и тривиални романи /9 бр./.

В наблюдаваните две години откриваме само два тома с поезия.
В списъка на НБ са попаднали и 4 заглавия на преведена хуманитаристика, която не е предмет на този проект.


Останалите 26 заглавия включват:
1. произведения на утвърдени автори /10/
- преиздадени творби напр. на Томас Ман /1/, Стефан Цвайг /1/, Ремарк /3/, Густав Майринг /1/
- нови преводи на неиздавани или непълно издавани произведения на Райнер-Мария Рилке /1/, Ерих Кестнер /1/, Франц Кафка /1/, Елиас Канети /2/;

2. произведения на най-новата немскоезична литература /14/;

3. други.

Проучванията на екипа по проекта установиха, че тази справка също не дава цялостната картина на преводната дейност. Списъкът беше допълнен от нас с още 10 заглавия на новопреведени книги и със заглавия на нови преводи на отчасти превеждани автори като Йозеф Рот и Бертолт Брехт. Нашите допълнения бяха предадени на сътрудниците на Националната библиотека. Всички се надяваме, че издателствата ще си припомнят своето задължение да предоставят продукцията си на НБ и да информират за новите си заглавия. Десетте добавени заглавия количествено не изменят цялостната картина, но внасят качествена промяна в заключенията.

Предоставените от НБ данни за публикации на преводи на немскоезична литература в периодиката през 2015 и 2016 г. обхващат списанията «Съвременник», «Ах, Мария», «Страница», «Театър» и в. «Литературен вестник». За две години в тях са публикувани 32 превода на немскоезични текстове: 22 разказа и есета, 4 превода на поезия (по няколко произведения от един автор), 6 превода на хуманитаристика (философия, литературознание, литературна критика, социология, психоанализа).

В документацията на проекта се съхраняват изготвените от Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" справки, които могат да бъдат предоставяни за последващи научни проучвания.