Author: translit

November 15, 2017

Екипът на проекта “Немскоезичната литература в български културен контекст” Ви кани на представянето на резултатите от изследването на превода и рецепцията на превода на немскоезичната литература в България. Събитието ще се състои на 23 ноември от 16 ч. в зала 2, Ректората на СУ “Св. Кл. Охридски”. Ще се радваме на Вашето присъствие.  

November 15, 2017

Симеон Кайнакчиев Йонас Люшер е роден в Берн, следвал е философия в Мюнхен, занимавал се е с научна дейност в Мюнхенския и в Цюрихския университет, участвал е в изследвания на Департамента по сравнително литературознание към Станфордския университет. Освен че има богата биография на учен, Люшер е активен и в творческите среди – работил е като…

November 15, 2017

Последната любов и смъртта на Франц Кафка Лилия Харитова „Всички положителни творчески сили на човек са в любовта. Любовта внася в света новото… Задачата на човек в света се определя така: човек е потопен във вселенска мъдрост, в която всичко е свързано с архитектурна причинност. Неговата задача е да остави зад себе си една вселена…